PROMEDICA RADLMACHER I WSPÓLNICY SP.J.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Prawa Pacjenta

Wykazy podstawowych praw pacjenta:

  • Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
  • Prawo do informacji
  • Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
  • Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
  • Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
  • Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
  • Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
  • Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
  • Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
  • Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Więcej informacji i dane kontaktowe na stronie Rzecznika Praw Pacjenta